Fast eller rörlig ränta vid bolån

Du kan ofta välja att binda din ränta under en viss tid; 1-5 år eller välja en rörlig ränta. Fördelen med att binda sin ränta är att man garderar sig mot eventuella räntehöjningar. Om man skulle vilja binda sin ränta så ligger denna ofta någon procent över den rörliga räntan; detta som en säkerhet för långivaren. Ju längre du vill binda räntan, desto högre brukar räntan också bli.

Bunden ränta kan därmed vara bra om man inte har så stora marginaler och vill skydda sig mot eventuella räntesvängningar, har man lite spelrum i sin ekonomi kan det dock löna sig med en rörlig ränta i längden.

Med rörlig ränta har du möjligheten att lätt lägga om ditt lån, du kan utan några större problem byta långivare utan någon kostnad. Vill man lösa ett bundet lån får man betala räntekompensation vilket kan bli kostsamt.