Amortering av bostadslån

Amortering är den faktiska del du betalar av lånet, inte den kostnad som står för betalning av räntan. Det finns olika typer av amortering och olika långa amorteringstider.

Annuitetslån

Gör man ett så kallat annuitetslån innebär det att man betalar samma belopp vid varje tillfälle, detta innebär att man i början betalar en större del av räntan och en mindre del amortering. Amorteringsdelen ökar sedan i takt med att du betalar, fast du i själva verket betalar samma summa hela tiden.

Rak amortering

Ett lån med rak amortering är motsatsen till annuitetslån. Här är amorteringsdelen, det vill säga den faktiska avbetalningen av lånet, lika stor varje gång. Men eftersom ränteutgiften minskar för varje inbetalning så blir den totala utgiften per betalningstillfälle mindre i takt med att skulden minskar.