Fast eller rörlig ränta vid bolån

Du kan ofta välja att binda din ränta under en viss tid; 1-10 år eller välja en rörlig ränta. Fördelen med att binda sin ränta är att man garderar sig mot eventuella räntehöjningar. Om man skulle vilja binda sin ränta så ligger denna ofta någon procent över den rörliga räntan; detta som en säkerhet för långivaren. Ju längre du vill binda räntan, desto högre brukar räntan också bli.

Bunden ränta kan därmed vara bra om man inte har så stora marginaler och vill skydda sig mot eventuella räntesvängningar, har man lite spelrum i sin ekonomi kan det dock löna sig med en rörlig ränta i längden.

Med rörlig ränta har du möjligheten att lätt lägga om ditt lån, du kan utan några större problem byta långivare utan någon kostnad. Vill man lösa ett bundet lån får man betala räntekompensation vilket kan bli kostsamt.

Rörlig ränta / 3-mån-ränta

Med en rörlig ränta kan din räntesats ändras ungefär var tredje månad. Du kan i förväg inte vara säker på vad din räntekostnad kommer att bli under året, men på längre sikt så är rörlig ränta nästan alltid något billigare än en bunden ränta. Vill du i förväg veta exakt vad din räntekostnad kommer bli ska du dock satsa på att binda din ränta. Du kan också dela upp ditt bolån i flera mindre och ha en del i rörlig ränta och binda en annan.

Fast ränta

Fast ränta är detsamma som “bunden ränta”. Du kan välja att binda din räntesats från 1 år upp till 10 år, ibland ännu längre. Det är viktigt att du förhandlar din ränta, för det är denna du kommer vara bunden till under din bindningstid. Fördelen är att du vet vad du kommer att betala varje månad under bindningstiden.

Rörlig + fast ränta

Du kan dela upp ditt lån i en del med rörlig ränta och en med fast ränta. Du kan till och med dela upp ditt lån i ännu fler delar och binda delar i olika långa räntor. Ett sätt att säkra upp för både ned- och uppgångar på räntemarknaden.