Lagfart

En lagfart är ett ägarbevis på en fastighet. Denna måste lämnas över från säljaren till köparen vid ett ägarskifte av fastigheten. Hos den lokala inskrivningsmyndigheten kan man kontrollera att säljaren har en lagfart, det vill säga är den riktiga ägaren av fastigheten. Eftersom lagfarten är ett ägarbevis är det lämpligt att detta förvaras på ett säkert ställe, exempelvis ett bankfack.

Lagfarten används som historik för att kunna gå tillbaka och se vilka som varit ägare av en fastighet.

En lagfart innebär en kostnad som är 1.5% av fastighetens köpesbelopp plus en administrativ avgift på 825kronor.

Räkneexempel
För ett köp av ett hus för två miljoner kronor blir lagfartsavgiften 30 825kr. Uträkningen är som följer: 2 000 000 * 0.015 (1.5%) + 825kr (administrativ avgift)