Medlåntagare

Vad är en medlåntagare?

Den som är medlåntagare är lika skyldig som låntagaren att lånet betalas tillbaka – det är alltså två personer med delat ansvar för lånet. Det vanligaste tillfället när man behöver en medlåntagare är såklart när det gäller en bostadslån/bolån. Med en medlåntagare är det större chans att få sitt bostadslån godkänt hos banken. Medlåntagare är alltså det samma som låntagare. Medlåntare är inte riktigt samma sak som borgensman, en borgensman den som betalar lånet om långtagaren inte klarar av det. I slutändan har en borgensman samma skyldigheter som en medlåntagare men först efter det att låntagaren inte klarat av att betala på sitt lån.

Förälder som medlåntagare?

Det är inte ovanligt att föräldrar ställer upp som medlåntagare. Banken ser ofta hellre en medlåntagare än en borgensman om man inte bedömer låntagaren som 100% kreditvärdig. Det är en mer komplicerad procedur att vända sig till en borgensman än en medlåntagare (dvs. låntagaren).

Vad har en medlåntagare för skyldigheter?

Som vi tidigare beskrev så är medlåntagare exakt samma sak som låntagare. Det vill säga samma skyldigheter gäller som en låntagare.

Lånevillkor med en medlåntagare?

Ofta delas lånet upp mellan medlåntagarna så man har halva lånet var. Det innebär givetvis även att medlåntagaren får dra av hälften av räntekostnaderna i sin deklaration.