Räkna ut fastighetsavgift

Fastighetsavgiften, tidigare kallad fastighetsskatt är 0.75% av husets och tomtens taxeringsvärde. Det finns dock en maxavgift på 7412 kr (2017), ett så kallat takbelopp. Detta belopp ändras varje år beroende på hur inkomstbasbeloppet förändras.

Undantag för pensionärer

Det finns vissa undantag i fastighetsavgiften, till exempel betalar du högst 4% av din inkomst i fastighetsavgift om du är pensionär.