Amorteringskrav

Du kanske har hört att det ska bli hårdare amorteringskrav? Och det stämmer. Från 1 augusti 2015 börjar amorteringskravet gälla men det gäller bara för nya lån som är tagna efter detta datum.

Om du tar ett bostadslån efter 1 augusti 2015 kommer du bli tvungen att amortera ner det till 50% av bostadens värde, alltså inte 50% av det lån du har tagit.

Har du en belåningsgrad över 70% behöver du amortera 2% årligen. När du väl hamnar på 70% belåningsgrad eller om du sätter in 30% eller mer i kontantinsats så behöver du ”bara” amortera 1% årligen ner till halva marknadsvärdet (50% belåningsgrad).

Idag är det vanligt med 85% belåningsgrad, detta kommer innebära att du blir tvungen att amortera 2% ner till 70% belåningsgrad. Det skulle alltså ta cirka 7½ år tills du hamnade på 70% belåningsgrad såvida marknadsvärdet på din bostad är detsamma som vid köpet. Därefter ner till 50% belåningsgrad skulle ta 20 år med 1% av marknadsvärdet per år.

Ett exempel på hur det kan se ut.

Du köper en bostad för 3 000 000 kronor.
Du lägger in 15% kontantinsats, det vill säga 450 000 kronor.

Du har nu ett lån på 2 550 000 kronor och en belåningsgrad på 85%. Då bostadsvärdet var 3 000 000 kronor är det detta som amorteringskravet beräknas på (2% ner till 70% belåningsgrad), alltså behöver du amortera 2% av 3 000 000 kronor per är vilket blir 60 000 kronor (3 000 000 * 0.02) eller 5 000 kronor per månad.

När du kommit ner till 70% belåningsgrad blir den tvingande amorteringen hälften, det vill säga 1% årligen av 3 000 000 kronor; 30 000 kronor per år eller 2 500 kronor per månad.