Amorteringstid av bostadslån

Amorteringstiden kan variera beroende på lån och hur snabbt du vill eller tror dig kunna betala av lånet. Ett bottenlån har i regel en längre amorteringstid än topplånet. Detta beror på att topplånet är ett lån utan någon större säkerhet och med en högre ränta. Ett bottenlån kan ha en amorteringstid på upp till cirka 50 år och ett topplån mellan 10-20 år. Beroende på hur mycket du kan betala per månad får du välja ett lån som passar dig; lång amorteringstid innebär en lägre utgift per månad; men i slutändan betalar du en större totalsumma då räntekostnaderna blir högre. En kortare amorteringstid innebär en högre månadskostnad men totalt sett en lägra totalkostnad. Amortering är ju den delen som är återbetalning av lånet och en del ser detta som ett sparande – fast sparandet är då i huset.