Bottenlån / Hypotekslån

Bottenlån - LånepyramidenBottenlånet är oftast den största delen av lånet, detta lån kan vara upp till cirka 75-80% av det totala lånet. Ett bottenlån har generellt lägre ränta än topplånet. Ett bottenlån kan dock vara uppdelat i flera delar med olika räntesatser, t.ex. två tredjedelar med en räntesats och den resterande delen med en annan. I ett bottenlån, också kallad hypotekslån är bostaden säkerheten. Beroende på marknadsvärdet på bostaden kan procentsatsen som är bottenlån av totala lånet variera. Hur stor del bottenlån man kan få beror på belåningsgraden (läs mer). Räntan på ett bottenlån kan oftast bindas på några månader upp till ett år eller längre till skillnad mot ett topplån som oftast har en rörlig räntesats, dock inte sagt att man inte kan ha rörlig ränta även på sitt bottenlån. Amorteringstiden på ett bottenlån kan variera men ofta är det 50 år som gäller som tak.