Belåningsgrad

Belåningsgrad på en bostad är hur mycket du kan låna med bostaden som säkerhet och på så sätt lättare få ett lån men också en lägre ränta än ett lån utan någon säkerhet. Belåningsgraden ligger ofta mellan 50-80% av marknadsvärdet, det varierar beroende på bostad; bostadsrätt, villa, fritidshus med mera. Gäller det en ombildning av en hyresrätt till en bostadsrätt kan det finnas tillfällen där man kan uppnå en 100%-ig belåningsgrad då kostnaden ligger under marknadsvärdet. Högre procent kan även förekomma om det är ett mycket attraktivt område eller liknande.