Amorteringskravet

Den 1 juni 2016 kom amorteringskravet. Det blev då lag att amortering ska göras ner till 50% av bostadens värde. Amorteringstakten är minst 2 respektive 1 procent beroende på hur stor belåningen är. Är belåningen mer än 70% gäller 2% amortering per år (på hela bostadens värde). Är belåningen mindre än 70% men över 50% gäller 1% amortering per år (på hela bostadens värde).

Exempel på amorteringskravet

Låt säga att du köper ett hus för 2 miljoner kronor, du lånar 85% av beloppet och sätter in de övriga 15% i kontantinsats.
Du har nu en belåning på 85% och måste därmed amortera 2% av bostadens totala värde årligen. Amorteringen blir 2% av 2 000 000 = 40 000kr. När du betalat 2% i 7.5 år har du kommit ner till 50% belåning, såvida bostadens värde är detsamma som vid köpet. Nu måste du amortera minst 1% av 2 000 000 = 20 000kr per år. När du gjort detta i 20 år har du kommit ner till 50% belåning såvida bostadens värde består och nu är inte amorteringen längre tvingande.
I exemplet ovan har vi använt den minsta amortering som du måste göra, du kan givetvis välja att amortera ett större belopp.

Gäller alla nya lån

Amorteringskravet gäller lån som är tecknade 1 juni 2016 eller senare. Äldre lån lyder inte under amorteringskravet – även om det givetvis alltid uppmuntras att amortera av sitt bostadslån.

Särskilda undantag

Om du blir allvarligt sjuk, arbetslös eller råkar ut för dödsfall i familjen kan du få pausa amorteringskravet. Även lån tagna innan 1 juni 2016 är undantagna från amorteringskravet.